6 Star 16 Fork 1

Dingnan / 车辆检测及型号识别

欢迎使用 车辆检测及型号识别 Wiki!

Wiki 主要是您仓库的文档(说明, 状态)等等。
该仓库暂时没有创建 Wiki。
Python
1
https://gitee.com/Xiaoyaoyaoyaojing/vehicle-detect.git
git@gitee.com:Xiaoyaoyaoyaojing/vehicle-detect.git
Xiaoyaoyaoyaojing
vehicle-detect
车辆检测及型号识别

搜索帮助