1 Star 0 Fork 24

逸云科技 / AreaCity-JsSpider-StatsGov

Name
Message
Commit message
Actions
发布2019.200925.0814版
2020-10-24 21:51
发布2019.200728.0814版
2020-08-18 23:58
民政部03-06发布新版数据
2020-03-09 09:29
发布2019.200226.0220版
2020-03-06 05:01
坐标边界丢失苏州工业园区这块地皮,高德行政区域有有腾讯的区划没有,腾讯第4级也很混乱,最终选择整个苏州市的数据采用统计局的
2019-11-13 23:31
同步民政部、高德、腾讯数据,无变化
2019-11-05 11:29
修正文档
2019-10-19 20:25
民政部08-27数据更新,距上次并无变化
2019-08-28 11:57
民政部08-05更新数据,对比上次没有数据变更,只增加版本号
2019-08-06 10:31
发布2018.190621版,合并了民政部数据,调整直辖市层次结构
2019-06-21 15:28
拼音前缀改成单个字母
2019-04-19 09:21
移除没有下级链接的“市辖区”,修复4个短名会同名市县
2018-11-29 00:53
初始化数据
2018-11-28 13:53
初始化数据
2018-11-28 13:53
JavaScript
1
https://gitee.com/ewintec/AreaCity-JsSpider-StatsGov.git
git@gitee.com:ewintec/AreaCity-JsSpider-StatsGov.git
ewintec
AreaCity-JsSpider-StatsGov
AreaCity-JsSpider-StatsGov

Search