1 Star 0 Fork 4

悟耘开源 / windbell-parent

加入 Gitee
与超过 800 万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
贡献代码
同步代码
取消
提示: 由于 Git 不支持空文件夾,创建文件夹后会生成空的 .keep 文件
Loading...
README.md

风铃模块基础

体系内开始使用,正式发展

简介

风铃基础组件,和业务组件解耦 展开 收起
Java 等 2 种语言
MulanPSL-2.0
取消

发行版

暂无发行版

贡献者

全部

近期动态

加载更多
不能加载更多了
Java
1
https://gitee.com/lemur/windbell-parent.git
git@gitee.com:lemur/windbell-parent.git
lemur
windbell-parent
windbell-parent
master

搜索帮助