1 Star 0 Fork 26

steven.mo / BAETYL

forked from 百度开源 / baetyl 
Create your Gitee Account
Explore and code with more than 6 million developers,Free private repositories !:)
Sign up
Clone or download
go.mod 2.53 KB
Copy Edit Web IDE Raw Blame History
module github.com/baetyl/baetyl
go 1.13
replace (
github.com/docker/docker => github.com/docker/engine v0.0.0-20191007211215-3e077fc8667a
github.com/opencontainers/runc => github.com/opencontainers/runc v1.0.1-0.20190307181833-2b18fe1d885e
)
require (
github.com/256dpi/gomqtt v0.12.2
github.com/Azure/go-ansiterm v0.0.0-20170929234023-d6e3b3328b78 // indirect
github.com/Microsoft/go-winio v0.4.14 // indirect
github.com/StackExchange/wmi v0.0.0-20190523213315-cbe66965904d // indirect
github.com/containerd/containerd v1.3.0
github.com/creasty/defaults v1.3.0
github.com/deckarep/golang-set v1.7.1
github.com/docker/distribution v2.7.1+incompatible
github.com/docker/docker v0.0.0-00010101000000-000000000000
github.com/docker/go-connections v0.4.0
github.com/docker/go-units v0.4.0
github.com/dsnet/compress v0.0.1 // indirect
github.com/etcd-io/bbolt v1.3.3
github.com/fortytw2/leaktest v1.3.0 // indirect
github.com/frankban/quicktest v1.5.0 // indirect
github.com/go-ole/go-ole v1.2.4 // indirect
github.com/gogo/protobuf v1.3.0 // indirect
github.com/golang/protobuf v1.3.2
github.com/golang/snappy v0.0.1 // indirect
github.com/gorilla/mux v1.7.3
github.com/inconshreveable/go-update v0.0.0-20160112193335-8152e7eb6ccf
github.com/jolestar/go-commons-pool v2.0.0+incompatible
github.com/jpillora/backoff v1.0.0
github.com/mholt/archiver v3.1.1+incompatible
github.com/morikuni/aec v1.0.0 // indirect
github.com/nwaples/rardecode v1.0.0 // indirect
github.com/opencontainers/go-digest v1.0.0-rc1 // indirect
github.com/opencontainers/image-spec v1.0.1 // indirect
github.com/opencontainers/runc v0.0.0-00010101000000-000000000000 // indirect
github.com/opencontainers/runtime-spec v1.0.1 // indirect
github.com/orcaman/concurrent-map v0.0.0-20190826125027-8c72a8bb44f6
github.com/pierrec/lz4 v2.3.0+incompatible // indirect
github.com/shirou/gopsutil v2.19.9+incompatible
github.com/shirou/w32 v0.0.0-20160930032740-bb4de0191aa4 // indirect
github.com/sirupsen/logrus v1.4.2
github.com/spf13/cobra v0.0.5
github.com/stretchr/testify v1.2.2
github.com/xi2/xz v0.0.0-20171230120015-48954b6210f8 // indirect
go.etcd.io/bbolt v1.3.3 // indirect
gocv.io/x/gocv v0.21.0
golang.org/x/net v0.0.0-20191011234655-491137f69257
golang.org/x/time v0.0.0-20191024005414-555d28b269f0 // indirect
google.golang.org/grpc v1.24.0
gopkg.in/natefinch/lumberjack.v2 v2.0.0
gopkg.in/tomb.v2 v2.0.0-20161208151619-d5d1b5820637
gopkg.in/validator.v2 v2.0.0-20191008145730-5614e8810ea7
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4
gotest.tools v2.2.0+incompatible // indirect
)

Comment ( 0 )

Sign in for post a comment

Python
1
https://gitee.com/steven.mo/BAETYL.git
git@gitee.com:steven.mo/BAETYL.git
steven.mo
BAETYL
BAETYL
master

Search