205 Star 1.6K Fork 592

小诺 / Snowy

2021-03-01 13:11
1980003 xiaonuobase 1614682939 小诺

此次1.3版本增强代码生成功能,可配置每个字段作用域,基础查询(时间、下拉、数字、模糊等),生成表单中输入框、文本框、时间选择、多选、单选、下拉框,您不用写一行代码

v1.3版本:代码生成增强,配置每个字段的作用域

Java
1
https://gitee.com/xiaonuobase/snowy.git
git@gitee.com:xiaonuobase/snowy.git
xiaonuobase
snowy
Snowy

Search

010926 d3736ce6 1850385 010927 f77ebe53 1850385