532 Star 4.3K Fork 1.4K

奔跑的面条 / vue-big-screen

2020-10-19 18:00
V1.4
重构渲染流程 zip tar.gz
2020-06-28 18:15
V1.3
增加mixins引入,图标按需引入 zip tar.gz
2020-05-06 22:02
V1.2
完善屏幕适配功能 zip tar.gz
2020-05-05 23:34
V1.1
新增组件复用功能 zip tar.gz
2020-04-20 18:29
V1.0
项目首版本 zip tar.gz
JavaScript
1
https://gitee.com/MTrun/big-screen-vue-datav.git
git@gitee.com:MTrun/big-screen-vue-datav.git
MTrun
big-screen-vue-datav
vue-big-screen

Search

181749 a2d7925e 1850385 181749 9f8568a7 1850385